BACH LANTMŰVEI
KLASSZIKUSGITÁRON

ÁTIRATOK KLASSZIKUSGITÁRRA

 

Bach lantműveinek esetében láthattuk, hogy Bach saját maga készített átiratot korábbi cselló vagy hegedű műveiből lantra, vagy éppen fordítva. Mindezt megteheti az utókor is, így egyáltalán nem tilos a lantművek mellett Bach hegedűszólóit vagy csellószvitjeit is átiratban klasszikusgitáron előadni.

Sárközy Gergely írja Bach lantműveiről: „Lehetetlen, hogy Bach tudta volna: bármely többszólamú hegedű szólószonátája „lantratermettebb”, mint bármely lantjátékos kortársának bármely lantműve! Ellenkező esetben élt volna az ölébe hullott lehetőséggel: a megszokott hegedű-gondolkodással komponálni anélkül, hogy meg kelljen birkóznia az egyetlen, túlzottan is nagy kombinativitást igénylő barokk instrumentummal. Hangszeres elfogultság nélkül megkockáztatható: a mai fülnek szebben szólnak e tételek lanton (gitáron is), mint hegedűn.” 

Meg kell említeni továbbá, hogy nem csak a hegedű és csellószvitek, hanem Bach egyéb hangszeres művei, pl. csembaló művei is megszólaltathatóak klasszikusgitáron, megfelelő átiratban. Legmagasabb szintű példaként a teljes Goldberg-variációk ciklusát nevezhetjük meg, melynek szóló klasszikusgitár átiratát Eötvös József gitárművész készítette el.  

Bach volt tehát az első, aki saját műveit átírta egyik hangszerről a másikra.

Az alábbiakban néhány mai átiratot hallgathatunk meg klasszikusgitáron. Csak a legértékesebb felvételek kerültek fel ide.

 

 

Chaconne a d-moll hegedű

partitából (BWV 1004)

Sanel Redzic - klasszikusgitár

 

 

Grave és fuga az a-moll hegedű

szólószonátából (BWV 1003)

Sidoo Zsombor - klasszikusgitár

 

 

Goldberg-variációk, részlet (BWV 988)

orig: kétmanuálos csembalóra

Sidoo Zsombor - klasszikusgitár

 

C-dúr csellószvit, Prelude (BWV 1009)

nyolchúros gitáron

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

  • Johann Sebastian Bach

Asztali nézet