BACH LANTMŰVEI
KLASSZIKUSGITÁRON

LANTSZÓLAMOK BACH EGYÉB MŰVEIBEN

 

A hat szóló lantmű mellett Bach két nagyszabású művében foglalkoztatta a lantot, önálló, kiírt szólamokkal. A János-passió (BWV 245) 31. tételében, a "Betracte, meine Seel" című basszus ariosoban obligát lantszólamot írt elő (Esz-dúr), valamint a Gyászóda (BWV 198) tételeiben végig két lantot foglalkoztat, obligát szólamokkal.

Megjegyzendő, hogy a Máté-passió első változatában is (BWV 244b) lantszólamot írt elő Bach a "Komm, süsses Kreuz" c. basszus áriában, ám ezt a későbbi átdolgozások során viola da gambára cserélte.

Minket, akik klasszikusgitáron játsszuk Bach lantműveit, kevésbé érintenek ezek a szólamok, hiszen egy mai előadáson, ha nincs a közelben lantjátékos, akkor megoldják csembalóval. Mégis érdemes megismernünk ezeket a műveket is.

Mindazonáltal fontos tudni, hogy bármelyik kantátában, passióban, vagy más műben szerepelhet a lant - ha nem is írta elő Bach, - a continuo szólamban, ha egy tétel jellege ezt megkívánja és lehetővé teszi. 

 

 

1. JÁNOS-PASSIÓ (BWV 245)

"Betracte, meine Seel..." (No. 31.)

A basszus arioso-ban az obligát lantszólamot halljuk,

az utána következő tenor áriában pedig a continuo

szólamot játssza a lantos.

 

A basszus arioso szövege:

"Ó, lásd, súlyos terhektől szorongó lelkem,

a te legfőbb javad Jézus szenvedése.

A tövisen, mely Őt sebzi,

az égi kulcsvirág nyílik:

ez sok édes gyümölcsöt hoz.

Tekints reá hát bizalommal."

 

A tenor ária szövege:

"Gondold meg, véráztatta háta

milyen hasonló az égbolthoz.

Miután az özönvíz árja elvonult,

mint legszebb szivárvány:

Isten kegyelmi jeleként áll ott."

 

Egy másik előadásban az arioso:

 

 

2. TRAUERODE (BWV 198)

Gyászkantáta - részlet (Nyitókórus)

 

Hol a két lant?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

  • Johann Sebastian Bach

Asztali nézet